Khóa học

Khóa học của bạn rỗng. Bạn vui lòng đặt mua Khóa học!

Toán học - Khối D

Thầy Vincent Đức fix
GV Ngữ văn
Chưa xác định Xem thêm

2,500,000đ

Thông tin khóa học

  • 1 học viên
  • 6 bài học
  • Không tài liệu
  • Cập nhật 24/06/2021 06:05

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

  • 2020
  • Tích Vô Hướng và Góc giữa Hai Véc Tơ
  • Cung và Góc Lượng Giác
  • Giá trị Lượng Giác của một Cung (Góc)
  • Ôn Tập Quan hệ Song Song
  • Phương Trình Mũ

Tài liệu

Không có tài liệu!!!!

Đánh giá từ học viên

0

0 đánh giá