Khóa học

Khóa học của bạn rỗng. Bạn vui lòng đặt mua Khóa học!

Toán học - Khối A

MB
Chưa xác định
Chưa xác định Xem thêm

2,500,000đ

Thông tin khóa học

 • 0 học viên
 • 7 bài học
 • Không tài liệu
 • Cập nhật 03/07/2021 11:22

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

 • Tích Vô Hướng và Góc giữa Hai Véc Tơ
 • Cung và Góc Lượng Giác
 • Giá trị Lượng Giác của một Cung (Góc)
 • Ôn Tập Quan hệ Song Song
 • Phương Trình Mũ
 • Giới Hạn của Dãy số (tính Lim)
 • Góc giữa hai vecto và Tích vô hướng trong không gian

Tài liệu

Không có tài liệu!!!!

Đánh giá từ học viên

0

0 đánh giá