Khóa học

Khóa học của bạn rỗng. Bạn vui lòng đặt mua Khóa học!

Tiếng Anh - Khối D

Thầy Vincent Đức fix
GV Ngữ văn
Chưa xác định Xem thêm

2,500,000đ

Thông tin khóa học

  • 0 học viên
  • 5 bài học
  • Không tài liệu
  • Cập nhật 17/06/2021 02:01

Bạn sẽ học được gì?

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

  • MẠO TỪ: Câu 1-20
  • MẠO TỪ: Câu 21-50
  • NHỮNG TỪ DỄ GÂY NHẦM: CÂU 1-23
  • Các loại mệnh đề
  • Trật Tự Tính Từ

Tài liệu

Không có tài liệu!!!!

Đánh giá từ học viên

0

0 đánh giá