Khóa học

Khóa học của bạn rỗng. Bạn vui lòng đặt mua Khóa học!

Khóa học: Kỹ năng mềm

Lọc theo giá
Kỹ năng tư duy phản biện

HC

Giáo Viên Tiếng Việt - Toán
2 bài giảng 2,000,000đ
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Thầy Vincent Đức fix

GV Ngữ văn
2 bài giảng 2,000,000đ
Kỹ năng làm việc nhóm

Thầy Vincent Đức fix

GV Ngữ văn
2 bài giảng 2,000,000đ
Kỹ năng giao tiếp

Thầy Vincent Đức fix

GV Ngữ văn
3 bài giảng 2,000,000đ