Khóa học

Khóa học của bạn rỗng. Bạn vui lòng đặt mua Khóa học!
  • OMNI
  • Giảng viên
Trịnh Hoàng Nhung
Giảng viên Kĩ năng mềm
  • Số khóa học: 10

Giới thiệu

Chưa xác định

Khóa học của Giảng viên

-10% OFF
Đánh thức tư duy dịch vụ khách hàng

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng 800,000đ
-12% OFF
Bí quyết trở thành Best Seller ngành bảo hiểm nhân thọ

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
1 bài giảng 1,100,000đ
--150% OFF
Bộ 03 khóa học tiếng Anh dành cho người đi làm

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng 500,000đ
-43% OFF
Lập kế hoạch và triển khai

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng 200,000đ
-20% OFF
21 Bí Quyết Cho Chuyên Viên Digital Marketing Thăng Tiến

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng 80,000đ
-60% OFF
Khóa học yêu không đòi quà

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng 60,000đ
Thuế và các mất mát từ nó

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
1 bài giảng Miễn phí
Tư duy của người mới ra trường

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng Miễn phí
Lời từ chối muôn màng

Trịnh Hoàng Nhung

Giảng viên Kĩ năng mềm
0 bài giảng Miễn phí